Πολιτικός Μηχανικός / Αρχιτέκτονας

Πλήρης Αποσχόληση

Τεχνική εταιρεία, με αντικείμενο την μελέτη και σχεδιασμό ιδιωτικών έργων αναζητά έμπειρο Πολιτικο Μηχανικο
ή Αρχιτέκτονα για πλήρη απασχόληση, με σκοπό τη στελέχωση του γραφείου.
Αρμοδιότητες:
  • Αρχιτεκτονική μελέτη, σύνθεση και εφαρμογή έργων
  • Τεχνική επίλυση κτιριακών κατασκευών
  • Επίβλεψη εργοταξίου
  • Τουλάχιστον 3-5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε όλα τα στάδια αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, από την παρουσίαση του concept έως την κατασκευή
  • Άριστη γνώση προγραμμάτων παραγωγής και επεξεργασίας 2D/3D και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων (AutoCAD, Rhino, Vray, SketchUp)
  • Γνώσεις σε Adobe Suite (Photoshop, Indesign)
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
  • Αριστη Γνώση ΝΟΚ, κανονισμών και διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών
  • Σχεδιαστική ευαισθησία, κριτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα
  • Απαραίτητη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων Revit, Lumion, 3DS Max, Archicad, Autocad

Φόρμα Ενδιαφέροντος