Αρχιτεκτονική Πρόταση Αντιπροσωπείας και Συνεργείου Γιαννίρης Citroen

Θεσσαλονίκη

2006