Αρχιτεκτονική Πρόταση Αντιπροσωπείας και Συνεργείου Chevrolet Αντωνέλης και Ιορδανίδης

Θεσσαλονίκη

2006