Πρόταση εσωτερικού σχεδιασμού εστιατορίου με γυάλινη οροφή στη Λίμνη Ιωαννίνων

Ιωάννινα