Συγκρότημα κατοικιών – Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη

2010