Αστική Μονοκατοικία τριών επιπέδων

Θεσσαλονίκη

2021

Μας ανατέθηκε ο εξ ολοκλήρου επανασχεδιασμός εξωτερικών όψεων με νέα αρχιτεκτονική πρόταση. Για τον σχεδιασμό λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες της 5μελούς οικογενείας που θα στέγαζε η κατοικία καθώς και ο ΝΟΚ. Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην χρήση γεωμετρικών σχημάτων στην πρόσοψη. Βασικός στόχος της σύνθεσης αποτέλεσε η δημιουργία roof garden  υπαίθριου χώρου και η κατασκευή σκιάστρων ανάλογα τον προσανατολισμό. Χρησιμοποιήθηκαν γραμμικά στοιχειά σκίασης με κάθετη και οριζόντια ανάπτυξη, τα οποία λειτουργούν και ως αρχιτεκτονικά στοιχειά συνθέτοντας μια ιδιαίτερη ταυτότητα για το κτίριο. Στο κτίριο υπερισχύουν οι ζεστές αποχρώσεις της σοκολάτας σε συνδυασμό με το ξύλο στα στοιχεία σκίασης.